خدمات ارزش افزوده VAS

سرویس خدمات ارزش افزوده (VAS) یک اصطلاح است که برای توصیف ویژگی‌های غيرهسته‌ای ارتباطات مخابراتی استفاده می‌شود. این خدمات به طور سنتی به قابلیت‌هایی فراتر از مکالمات صوتی مانند ویدئو و داده‌ اطلاق می‌شود. البته امروزه سرویس‌های مخابراتی، بسیاری از این خدمات را به عنوان استاندارد در نظر می گیرند.
کیان ایرانیان نیز در این راستا در حوزه های تولید محتوا، تجمیع کننده گی و تولید نرم افزار فعال بوده و زیرساخت های لازم را برای ارائه بهترین سرویس در این سه حوزه داراست.