پیام رسان

طراحی و توسعه پیام رسان ها، یکی از ماموریت های شرکت کیان ایرانیان بوده که در این راستا به عوان سرمایه گذار به پروژه پیام رسان «آیگپ» که در سال 1394 به ثبت رسیده بود، به عنوان سرمایه گذار ملحق شد و به توسعه آن اقدام کرد. در حال حاضر بیش از 4 میلیون نفر از خدمات آیگپ از جمله  تماس صوتی و تصویری و کیف پول آیگپ استفاده می کنند. آیگپ یک پیام رسان رایگان بوده و در مقایسه با پیام رسان های خارجی، با همان امکانات اما یک سوم هزینه برای اینترنت امکان برقراری ارتباط را در هر جا و هر ساعتی برای مخاطب خود فراهم می کند.