مجمع عمومی سالانه منتهی به سال مالی 1401 گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان، مجمع عمومی عادی سالانه گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان با حضور نمایندگان سهامداران و مدیران ارشد این شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام این شرکت، روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه سال 1401 در محل شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به 30 آذر 1401 پس از ارائه گزارش حسابرس رسمی به تأیید سهامداران رسید.

در این مجمع که با حضور مهندس علی اصغر تقوی نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان و نمایندگان سایر سهامداران برگزار شد، امیر حسین ایماغیان معاون فنی این شرکت ضمن ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع در خصوص اقدامات و دستاوردهای سال گذشته، محورها و اهداف سال مالی پیش‌رو را برای سهامداران تشریح کرد.


به جمع ما بپیوندید

فرصت های همکاری